Αριθμητικό Πληκτρολόγιο


  Το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από σκόνη και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας των οδηγών.
Έχει πολλά επίπεδα προγραμματισμού και λειτουργίες διαχείρισης του κώδικα ασφαλείας. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια υψηλού επιπέδου.

Εφαρμογές

Το αριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για την είσοδο κωδικού πρόσβασης για την αναγνώριση της ταυτότητας του οδηγού.

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Πίεση πατήματος κουμπιού : 3-5N
  • Διαδρομή Κουμπιού : > 0.45 mm
  • Μέσος όρος λειτουργίας χωρίς σφάλμα : > 15000Ω
  • Θερμοκρασία λειτουργίας : -40C - +60C
  • Ατμοσφαιρική πίεση : 60-106Kpa
  • Μορφή εξόδου : RS232


Πίσω σε Προτεινόμενες Συσκευές Pithagoras
Αρχικη

ISO     Προσωπικά Δεδομένα     Πολιτική Απορρήτου